Article

Salı, 21 Kas 2023 - 19:11

ASP.NET MVC Nedir?

Owner: Barış Gelebek

"MVC, Model , View , Controller kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve her kelime MVC’nin farklı bir katmanını ifade eder."ASP.NET MVC, Microsoft tarafından geliştirilen bir framework'tir ve MVC (Model-View-Controller) tasarım desenini ASP.NET'e entegre etmek için tasarlanmıştır. MVC deseni, özellikle web uygulama geliştirmede önemli bir rol oynayan bir mimari desendir. ASP.NET MVC Framework, günümüzde genellikle bu deseni uygulamak için kullanılan bir araçtır, ancak aslında 1979 yılından bu yana (Microsoft'un 1975 yılında kurulduğu dönemden itibaren) yazılım dünyasında var olan bir desendir.

MVC, Model (Model), View (Görünüm) ve Controller (Denetleyici) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Her bir kelime, MVC'nin farklı bir katmanını temsil eder.

Model

MVC çerçevesinde model, uygulama verisinin veya durumunun depolandığı yerdir ve genellikle veritabanı veya XML/JSON dosya formatını içerir. Model, veri katmanını uygulamadan izole eder, böylece diğer katmanlarda veri katmanının nerede olduğunu bilmek gerekmez. Model katmanı genellikle Entity Framework, NHibernate, LLBLGen gibi araçlar kullanılarak oluşturulur.

View

View, istemcinin gördüğü arayüzü içeren katmandır ve genellikle Model katmanındaki veri kullanılarak oluşturulur. View katmanının Model ve Controller katmanlarından ayrılması, arayüz değişikliklerinin diğer katmanları etkilemeden yapılabilmesini sağlar. HTML5 ve CSS3 gibi son teknolojiler, View katmanında kullanılabilecek olanakları artırmıştır.

Controller

Controller, istemciden gelen isteği işler ve Model ile View katmanları arasında bir köprü görevi görür. Controller içinde bir veya daha fazla "Action" bulunabilir ve genellikle her Action, bir web sayfası üretmek için kullanılır.

MVC Life Cycle

MVC'nin önemli bir bileşeni de Routing mekanizmasıdır. Routing, istemcinin uygulamaya yaptığı isteği uygun Controller ve Action'a yönlendiren bir yapıdır.

Neden ASP.NET MVC Tercih Edilmelidir?

ASP.NET MVC ile istemcinin isteğine karşılık üretilen çıktı üzerinde büyük kontrol imkanı bulunur. Bu, müdahale edilebilen ve isteğe en uygun çıktının üretilebildiği anlamına gelir.

MVC, tekrar kullanılabilir kod üretmeyi mümkün kılar. Katmanların ayrı olması, her bir katmanın başka projelerde kullanılabilmesini sağlar.

ASP.NET MVC ile istemci istekleri üzerinde büyük kontrol sağlanır. Adres içeriği ile tam bir ilişki, arama motorları için önemlidir ve uygulamanın bulunabilirliğine katkıda bulunur.

Test edilebilir uygulamalar geliştirmek ASP.NET MVC ile kolaylaşır. Katmanların ayrı olması ve Test Driven Development yapmayı kolaylaştırıcı mimari, test edilebilir uygulamaların geliştirilmesini sağlar.

Sonuç

MVC deseni uzun yıllardır birçok framework ve programlama dilinde kullanılmış ve olgunlaşmış bir desen olarak kabul edilir. ASP.NET MVC, .NET framework dilleri ile MVC desenini kullanarak hızlı, test edilebilir, tekrar kullanılabilir web uygulamalarının geliştirilmesine olanak tanır.


Tags:
asp asp net mvc asp.net mvc
info:
Category: Asp.NET MVC
Created on: 21.11.2023 19:02:19
Last View Date: 21.11.2023 19:02:19
Stats:
0 comments
222 views
167 likes

Comments: